GERİ

Satınalma

WESA-da satınalma mühəndisləri sənaye fəaliyyəti üçün texniki avadanlıqların alınmasına cavabdehdirlər. İstehsal və ya tikinti layihələrini standartlara uyğun yerinə yetirmək üçün tələb olunan avadanlıqları qurmaq üçün dizaynerlərlə işləyirlər, sonra satıcıları araşdırır və sifariş verirlər. Layihələr üçün tələb olunan avadanlığı müəyyən etmək üçün texniki məlumatların və spesifikasiyaların təhlili, avadanlıq təchizatçılarının qiymətləndirilməsi və obyektlər üçün satınalma müqavilələri üzrə danışıqların aparılması və alınmış avadanlığın xarakteri və funksiyası barədə maraqlı tərəflərlə əlaqə saxlamaq yüksək səviyyədə təşkili, uçotun aparılmasını tələb edir, inandırıcı, danışıqlar aparmaq bacarığı. Yüksək ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislərimiz satınalma prosesini daha çevik və sadə edəcək.