GERİ

Mühəndislik və Dizayn

Həll edilməli olan faktiki mühəndislik problemi nədir? Dizayn məhsulu kimlər üçün nəzərdə tutulub və həll yolu hazırlamaq nə üçün vacibdir? Məhdudiyyətlər və meyarlar hansılardır?

WESA bu tip suallara dizaynın planlaşdırılması, prototipləşdirilməsi, sınaqdan keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi daxil olmaqla bir sıra səmərəli və təkrarlanan addımlarla cavab verməklə ciddi mühəndislik problemlərini həll edir. Texnikamız mühəndislik prosesinin tələblərini yerinə yetirmək üçün yüksək dərəcədə optimallaşdırma əldə etmək üçün tətbiqi elm, riyaziyyat və mühəndislik fənlərinin tətbiqinə imkan verir.